Dasar Privasi

Dasar Privasi ini mengawal cara iLotto4D mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (dirujuk sebagai "anda" atau "pengguna") tapak web iLotto4D.com (dirujuk sebagai "tapak"). Dasar Privasi ini terpakai pada tapak dan semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh iLotto4D.

1. Maklumat yang Kami Kumpul:

    a. Maklumat Pengenalan Peribadi: Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada pengguna dalam pelbagai cara, termasuk apabila pengguna melawat tapak kami, mendaftar di tapak, membuat pesanan, mengisi borang, menjawab tinjauan atau terlibat dalam aktiviti lain di tapak. . Maklumat ini mungkin termasuk nama anda, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor telefon dan butiran lain yang berkaitan.

    b. Maklumat Pengenalan Bukan Peribadi: Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan bukan peribadi tentang pengguna apabila mereka berinteraksi dengan tapak kami. Ini mungkin termasuk nama penyemak imbas, jenis komputer atau peranti, dan maklumat teknikal tentang cara pengguna menyambung ke tapak kami.

2. Cara Kami Menggunakan Maklumat yang Dikumpul:

    a. Untuk Meningkatkan Perkhidmatan Pelanggan: Maklumat yang anda berikan membantu kami bertindak balas terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda dengan lebih berkesan.

    b. Untuk Memperibadikan Pengalaman Pengguna: Kami mungkin menggunakan maklumat secara agregat untuk memahami cara pengguna kami sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber yang disediakan di tapak kami.

    c. Untuk Memproses Transaksi: Kami mungkin menggunakan maklumat yang diberikan pengguna tentang diri mereka apabila membuat pesanan hanya untuk menyediakan perkhidmatan kepada pesanan tersebut.

    d. Untuk Menghantar E-mel Berkala: Kami mungkin menggunakan alamat e-mel untuk menghantar maklumat pengguna dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan mereka. Ia juga boleh digunakan untuk menjawab pertanyaan, soalan dan/atau permintaan lain.

3. Bagaimana Kami Melindungi Maklumat Anda:

    a. Kami menerima pakai amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data yang sesuai, serta langkah keselamatan, untuk melindungi daripada akses tanpa kebenaran, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi anda dan data yang disimpan di tapak kami.

4. Berkongsi Maklumat Peribadi Anda:

    a. Kami tidak menjual, berdagang atau menyewakan maklumat pengenalan peribadi pengguna kepada orang lain. Kami mungkin berkongsi maklumat demografi agregat generik yang tidak dipautkan kepada sebarang maklumat pengenalan peribadi berkenaan pelawat dan pengguna dengan rakan kongsi perniagaan kami, ahli gabungan yang dipercayai dan pengiklan.

5. Pematuhan Undang-undang:

    a. Kami akan mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau jika kami percaya bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau melindungi dan mempertahankan hak, harta, atau keselamatan peribadi iLotto4D, penggunanya atau orang awam.

6. Laman Web Pihak Ketiga:

    a. Pengguna mungkin mencari pengiklanan atau kandungan lain di tapak kami yang memaut ke tapak dan perkhidmatan rakan kongsi, pembekal, pengiklan, penaja, pemberi lesen dan pihak ketiga kami yang lain. Kami tidak mengawal kandungan atau pautan yang muncul di laman web ini dan tidak bertanggungjawab ke atas amalan yang digunakan oleh tapak web yang dipautkan ke atau dari tapak kami.

7. Perubahan kepada Dasar Privasi ini:

    a. iLotto4D mempunyai budi bicara untuk mengemas kini Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Apabila kami melakukannya, kami akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Kami menggalakkan pengguna untuk kerap menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan untuk kekal dimaklumkan tentang cara kami membantu melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan.

8. Penerimaan Anda terhadap Syarat Ini:

    a. Dengan menggunakan tapak ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, sila jangan gunakan tapak kami. Penggunaan berterusan tapak anda berikutan penyiaran perubahan pada Dasar Privasi ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

 

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, amalan tapak ini, atau urusan anda dengan tapak ini, sila hubungi kami di [email protected]

Dengan menggunakan iLotto4D.com, anda mengakui dan bersetuju menerima terma dasar privasi ini. Adalah penting untuk anda membaca dan memahami dasar ini sebelum menggunakan perkhidmatan kami.